Chamber Election 2016-17 :: Team Vinay
Display News

Chamber Election 2016-17 :: Team Vinay

Chamber Election 2016-17 :: Team VinayRanchi, Jharkhand | September | Sunday | 18, 2016 :: Chamber Election 2016-17 :: Team Vinay

03- Anand Goyal
05 – Anil Kumar Garodia
07 – Ashish Bhatia [ Bunty ]
08 – Ashwani Kr. Rajgarhia
10 – Dindayal Barnwal
11 – Dr. Ravi Bhatt
16 – Kunal Ajmani
18 – Amnish Saraf
19 – Mukesh Pandey
22 – Praveen Kr. Jain [ Chhabra ]
26 – Rahul Maroo
30 – Ram banger
31 – Ranjeet Kr. Garodia
32 – Sanjay Johar
34 – Shambhu Churiwala
35 – Soni Mehta
38 – Tulsi Patel
39 – Varun Jalan
40 – Vimal Kr. Fogla
41 – Vinay Kr. Agarwal
42 – Vivek Kr. Tibrewal

Leave a Reply