Latest News

सब्जियो का बाज़ार भाव – गाजर – 18 रूपये / किलो

 

हरी मिर्च ————————- 40 रूपये / किलो
परवल    ————————-  40 / किलो
बैंगन      ————————- 16 रूपये / किलो
बंदगोभी  ————————- 8 रूपये / किलो
भिंडी      ————————- 40 रूपये / किलो
करेला     ————————- 32 रूपये / किलो
फूलगोभी ————————- 8 रूपये / किलो
टमाटर    ————————- 15 से 20 रूपये / किलो
कद्दू        ————————- 10 से 15 रूपये / किलो
प्याज     ————————- 12 रूपये / किलो

मटर      ————————- 20  रूपये / किलो

लहसुन – 80 रूपये / किलो

Leave a Reply