Latest News

सब्जियो का बाज़ार भाव – लहसुन – 100 रूपये / किलो

हरी मिर्च ————————- 20 रूपये / किलो
परवल    ————————-  30 / किलो
बैंगन      ————————- 15 से 20 रूपये / किलो
बंदगोभी  ————————- 15 से 20 रूपये / किलो
भिंडी      ————————- 25 से 30 रूपये / किलो
करेला     ————————- 30 से 40 रूपये / किलो
फूलगोभी ————————- 15 से 20 रूपये / किलो
टमाटर    ————————- 10 से 15 रूपये / किलो
कद्दू        ————————- 10 से 15 रूपये / किलो
प्याज     ————————- 12 रूपये / किलो

मटर      ————————- 20 से 25 रूपये / किलो

लहसुन – 100 रूपये / किलो

Leave a Reply