WUSHU
Latest News Sports Top News

62वे स्कूल नेशनल प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये झारखण्ड वुशु टीम भोपाल रवाना

WUSHU?????, ??????? ? ?????? ? 20, 2016 :: 62?? ????? ????? ??????????? ??? ??? ???? ?? ???? ??????? ???? ??? ????? ????? ?? ??? ???? 17 ??? ???? 19 ??? ???? ??? ?????? ?? ??? ???? ??? ?????? ????? ?? ?? ??????????? ??? ??? 33 ??????? ??? ??? ?? ??? ??.

???? ??? ??? ??? ??? ?????? ????? ?????? ?? ??? ?? ?????? ???.
??????? ???? ?? ?? ????? ?? ???? ???? ????? ??? ??? ????? ?? ?????? ?????, ??? ?????? ??? ??????? ???? ??? ?? ????? ???? , ????? ????, ????????? ???? , ??? ???? ?? ???? ?????????? ?? ??.

The 62ND NATIONAL SCHOOL WUSHU (UNDER 17 /UNDER 19) CHAMPIONSHIP

22nd to 26th Nov 2016

Bhopal, M P

JHARKHAND TEAM

S NO NAME SANSHOU
UNDER 19 BOYS/GIRLS
1.        MANISH  BARLA. 44 KG
2.        RAVI EKKA. 48 KLG
3.        LAKSHYA SOREN 52 KG
4.        ANAND  KUMAR 56 KG
5.        RAHUL  KUMAR 60 KG
6.        RITURAJ  SINGH. 65 KG
7.        SIDHARTH KUMAR. 70 KG
8.        ASHISH KUMAR GUPTA 75 KG
9.        ANURADHA  GUPTA. 40 KG
10.    PREETI MINZ. 44 KG
11.    PRIYA KUMARI 48 KLG
12.    KAVITA GOSWAMI 52 KG
13.    ANUBHA TIGGA. 56 KG
14.    PHOOL  KUMARI BEDIA. 60 KG
15.    NIKITA  KUMARI. 65 KG
16.    ANAJLI SALONI LAKRA. 65 KG ABOVE
UNDER 17 BOYS/GIRLS
17. ROHIT KUJR 40 KG
18. JYOTISH KUMAR MAHTO. 44 KG
19. RAHUL DAKAL. 48 KLG
20. SHASHIKANT MAHTO, 52 KG
21. ASHISH TIRKEY. 56 KG
22. SANTOSH ORAON. 60 KG
23. MD SHAHBAZ ISLAM 65 KG
24. ROSHAN KUJUR 65 KG ABOVE
25. SANJU KUMARI 36 KG
26. GAURI HORO 40 KG
27. SHRISHTI KINDO 44 KG
28. ASHA PRAMANIK 48 KLG
29. DULARI  BARI 52 KG
30 AARTI  TIRKEY 56 KG
31. URMILA SHALINI LAKRA 56 KG ABOVE
32. DEEPAK GOPE COACH
33. PRADEEP KUMAR MIRDHA MANAGER

Leave a Reply