Latest News Top News

Chamber Election 2014-15 : Team Ratan Modi.

Lens Eye - News Portal - Ranchi, Jharkhand 27 August 2014 :: Chamber Election 2014-15 : Team Ratan Modi.

1. Ratan Kumar Modi.
2. Anand Goyal.
3. Arun Kumar Khemka.
4. Ashish Bhatia ( Bunty)
5. Dindayal Barnwal.
6. Harsh Thakkar.
7. Kamal Jain.
8. Kunal Ajmani.
9. Pawan Kumar Sharma.
10. Pradeep Kumar Jain.
11. Prakash Shah.
12. Preveen Jain ( Chhabra )
13. Rahul Maroo.
14. Rahul Saboo.
15. Ram Banger.
16. Ranjeet Kumar Garodia
17. Satyendra Kr. Chopra ( Titoo )
18. Sarwan Kumar Jalan.
19. Shyam Sunder Agarwal.
20. Soni Mehta.
21. Vinay Kr. Agarwal.

Leave a Reply