FJCCI
Latest News Top News

FJCCI Election – 2015 – 16 :: Team Pawan Sharma

FJCCIRanchi, Jharkhand | September | Monday | 14, 2015 :: Federation of Jharkhand Chamber of Commerce & Industries [ FJCCI ]Election – 2015 – 16 :: Team Pawan Sharma

1. Anand Goyal
2. Arun Kumar Khemka
3. Ashwani Kumar Rajgarhia
4. Dindayal Barnwal
5. Dr. Ravi Bhatt
6. Kamal Jain
7. Kashi Pd. Kanoi
8. Kishore Kr. Mantri
9. Kunal Ajmani
10. Pawam Kr. Sharma
11. Pradeep Kr. Jain
12. Praveen Jain [ Chhabra ]
13. R.D.Singh
14. Rahul Maroo
15. Rahul Saboo
16. Ram Bangar
17. Ranjeet Kr. Garodia
18. Shyam Sunder Agarwal
19. Soni Mehta
20. Tulsi Patel
21. Vinay Kr. Agrawal

Leave a Reply