Top News

Jharkhand Chamber of Commerce & Industries Election 2012 : Team Kishor Binay – 21 Candidates.

Ranchi, 26 August 2012 :: Kishor Binay Team – 21 Candidates

 1. Alok Gupta
 2. Anand Dhanuka
 3. Anand Goyal
 4. Binay Sarawagi
 5. Dindayal Barnwal
 6. Dr. Bharti Kashyap
 7. Ravi Bhatt
 8. Kasi Kanoi
 9. Kishor Mantri
 10. Kunal Ajmani
 11. Madhav Lakotiya
 12. Mohit Narsariya
 13. Pawan Sharma
 14. Pramod Saraswat
 15. Pravin Lohia
 16. R. D. Singh
 17. Rughuvir Rungta [ Sumit ]
 18. Rahul Saboo
 19. Rusi Patel
 20. Shravan Agarwal
 21. Soni Mehta

Leave a Reply