Sports Top News

Jharkhand Wushu team reached Jaipur to participate in 22nd Senior National Wushu Championship.

Jaipur, 06 February 2014 :: Jharkhand Wushu team reached SM Stadium, Jaipur to participate in 22nd Senior National Wushu Championship

The Jharkhand wushu training camp for the senior selected players concluded on 3rd Feb 2014  at Sahid birsa Munda Stadium . On the basis of this camp a 29 members team was selected. The camp was organised by Jharkhand Wushu Association and the coaches were L Pradeep Kumar Singh, Deepak Gope and Shailendra dubey.

The team members are:-

Manoj Manjhi, Deepak Rawat, Rahul Minj, Rajesh Rao, Gauri Shanker, Purnima Linda , Amasee Barla, Pratima Tirkey, Balmadina Tigga, Rupa Kumari, Shakuntla Kumari, Kausalya Kumari, Payal Kumari, Shanker Thapa, Kr Gourav Vishal, Ajay K Singh, Vikas kumar Mahto, Manish Kumar, Om Prakash, Rajendra Oraon, Roshan Rajak, Deepak Bahadur, Avinash Ganjhu, Abhishek Prajapati, Sunita Gari, Shreya Kumari, Minu Munda, Shandhya Lakra, Tara Kumari.

Leave a Reply