Latest News

JMM won Mandu Vidhan Sabha seat, Celebration in B.J.P camp.

Ranchi, 05 Dec 2011 :: JMM wom Mandu Vidhan Sabha seat, Celebration in B.J.P camp. Supported jointly by JMM & BJP, Mr Jai Prakash Bhai Patel won Mandu Vidhan Sabha seat by defeteaing Kumar Mahesh Singh of Congress by 23768 votes.

Leave a Reply