FJCCI Election
Business Latest News Top News

FJCCI Election 2017-18 :: Team Ranjeet.

FJCCI Election

Ranchi, Jharkhand | August | 10, 2017 :: FJCCI Election 2017-18 ::Team Ranjeet.

* Anand Goyal

* Anand Kr. Pasari.

* Ashwani Kr. Rajgarhia.

*Deepak Ke. Maroo.

* Dindayal Barnwal.

* Kunal Ajmani.

* Mukesh Ke. Agarwal.

* Navjot Alang ( Rubal ).

* Pankaj Kr. Chaudhary.

* Pankaj Kr. Poddar.

* Paresh Gattani.

* Praveen Jain ( Chhabra )

* Praveen Lohia.

* Rahul Maroo.

* Ram Banger.

* Ranjeet Kr. Garodia.

* Sailesh Agarwal.

* Sarwan Kr. Jalan.

* Soni Mehta.

* Vikash Vijaywargia.

* Vimal Kr. Fogla

Leave a Reply