Lens Eye - News Portal - Jharkhand Assembly Election : Fifth and last Phase :: 70.02% Voting
Latest News Politics Top News

Jharkhand Assembly Election : Fifth and last Phase :: 70.02% Voting

Lens Eye - News Portal - Jharkhand Assembly Election : Fifth and last Phase :: 70.02% Voting20 December 2014 :: Jharkhand Assembly Election : Fifth and last Phase :: 70.02% Voting

1-Rajmahal :- 67%

2-Borio (ST) :-68%

3-Barhait (ST) :- 69%

4-Littipara (ST) :-75.20%

5-Pakur :- 75%

6-Maheshpur (ST) :-75%

7-Shikaripara (ST) :-74

8-Nala :-74%

9-Jamtara :-71%

10-Dumka (ST) :-63%

11-Jama (ST) :-71%

12-Jarmundi :-72%

14-Sarath :-75.47%

16-Poreyahat :-68.27%

17-Godda :-65.28%

18-Mahagama :-66.42%

Leave a Reply